חולצי סתימות

חולצי סתימות

קוד מוצרשם מוצר
1068Iחולץ סתימות – עגול 3.5 אינץ' (88 מ"מ), 1.5 מטר אורך לצנרת בקוטר 4 אינץ'
1066Cחולץ סתימות – עגול 5.25 אינץ' (133 מ"מ), 1.5 מטר אורך לצנרת בקוטר 6 אינץ'
1067Fחולץ סתימות – מרובע 6 אינץ' (150 מ"מ), 1.5 מטר אורך
1064Wחולץ סתימות – עגול 8 אינץ' (200 מ"מ), 1.5 מטר אורך
1065Zחולץ סתימות – מסלק אבנים 15 אינץ' (380 מ"מ), 1.5 מטר אורך
1063Tחולץ סתימות – מרובע 8 אינץ' (200 מ"מ), 1.5 מטר אורך