מחולל פולסים לאיתור קווי פלסטיק

מכשיר מדהים לאיתור קווי מים מפלסטיק שלא ניתנים לגילוי ע"י מאתרים אלקטרומגנטים מבית Radiodetection אנגליה.
המחולל מתחבר לכל ברז מים בו מים זורמים, באמצעות מנגנון אלקטרוני שולט המכשיר ביציאת המים מהברז.
בעזרת המכשיר המים זורמים מהברז בפולסים אחידים ובקצב אחיד הניתן לשליטה.
מרגע הפעלת מחולל הפולסים ניתן באמצעות כל מאתר נזילות אקוסטי לשמוע את הפולסים באופן ברור, לעקוב ולסמן באופן מדויק את תוואי הצינור.